Telefon: +420 776 697 236 | E-mail: petr.janak@tiscali.cz

Celní deklarace Brno, INTRASTAT Brno

Chytré služby v oblasti celnich deklarací a INTRASTATU

INTRASTAT

Se vstupem České republiky do EU jsem rozšířil nabídku služeb o komplexní zpracování a poradenství ve statistickém systému  INTRASTAT.

Co je INTRASTAT?

INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm údaje o vnitrounijním obchodu. Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení).
Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které překročí asimilační práh při přijetí nebo odeslání zboží, o němž je třeba uvádět údaje do výkazů pro Intrastat a je dána Vyhláškou č. 200/2004 Sb.

Údaje z výkazů pro Intrastat umožňují sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky.

Proč si nechat zpracovat INTRASTAT od nás?

Jsme kvalifikovaní profesionálové, kteří jsou pravidelně školeni a plně zvládají problematiku:

  • celních předpisů včetně Celního kodexu EU
  • celního tarifování (zařazení zboží dle Celního sazebníku EU – TARIC, včetně veškerých změn a průběžné aktualizace),

Vám zajistí průběžné vykazování Intrastatu včetně případných změn a oprav u příslušného CÚ, příp. na GŘC.

Poplatek za externí vedení Intrastatu je vyvážen

  • úsporou na mzdových nákladech a náklady na pořízení a pravidelnou aktualizaci softwaru,
  • plným přenesením odpovědnosti za zpracování Intrastatu na dodavatelský subjekt (možnost udělení sankce celními orgány až do výše 1 mil Kč !!! – viz odst odst. 7 §319 Zák. 13/1993 Sb.), který je zpravidla na tuto činnost pojištěn.

Při prvních kontrolách celních úřadů u vykazování intrastatu byly zjištěny hlavně chyby v zařazování zboží podle HS (harmonizovaného systému) celního sazebníku nově dle systému TARIC, což předpokládá znalost zbožíznalství  s následným propojením celních nomenklatur a další častou chybou bylo nesprávné uvádění celního režimu pohybu zboží (volný oběh, reklamace, placená a bezplatná oprava, aktivní a zušlechťovací styk apod.)

Jsme Vám k dispozici NONSTOP

Volejte +420 776 697 236

Celní deklarace Brno a INTRASTAT