Telefon: +420 776 697 236 | E-mail: petr.janak@tiscali.cz

Celní deklarace Brno, INTRASTAT Brno

Chytré služby v oblasti celnich deklarací a INTRASTATU

Celní deklarace a INTRASTAT

Nabízíme zastupování v celním řízení nejen pro dovoz a vývoz mimo EU a také vyhotovení a elektronické zasílání měsíčních výkazů INTRASTAT.

Nabídka zpracování celních deklarací a Intrastatu

 • nabízíme a provádíme nejen vyhotovení INTRASTATU, ale také jeho následnou evidenci, rychlé dohledávání při případné kontrole, sledování a kontrola limitů, analýzy a rozpisy faktur k jednotlivým položkám výkazu.
  Ukázky zpracování INTRASTATU ke stažení 
 • kompletní zpracování celních dokladů pro dovoz, vývoz i tranzit, včetně tranzitu mezinárodního tj. JSD (Jednotný správní doklad), JSDd, DCH (Deklarace celní hodnoty), DCHd, CMR a ostatní nákladní listy, karnet TIR, karnet ATA, SCP (Souhrnné celní prohlášení)
 • vyhotovení a vyřízení osvědčení o původu zboží EUR1, ATR a jiné certifikáty
 • vedení agendy zjednodušených celních postupů
 • zastupování deklarantů v celním řízení u Celního úřadu Brno i pracoviště Brno – letiště
 • poradenská a konzultační činnost, tj. tarifování, licence, celní preference, osvobození od cla, informativní výpočet celního dluhu, původ zboží, dodací podmínky, dopravní náklady, odborné posouzení celní problematiky zahraniční obchodní činnosti klienta
 • zpracování žádostí o závazné informace o sazebním zařazení zboží
 • zpracování a vyřizování žádostí, odvolání, stížností, sporů deklarantů s celní správou, vyřizování s tím spojené právní agendy a zastupování v těchto řízeních před orgány celní správy
 • zastupování při projednávání celních přestupků a celních deliktů celních deklarantů na celním úřadě
 • kurýrní služba – dovoz i odvoz dokladů do i ze sídla firmy našeho klienta v Brně a okolí

Informace a podmínky k poskytovaným celním službám

 • vyhotovení dokladů, v případě velké pracnosti v termínu po dohodě s klientem
 • Požaduje-li klient uplatnění preferenční výhody na zboží, musí být průkazy o preferenčním původu zboží předloženy v originále, tj. prohlášení na faktuře s originálním podpisem, EUR-1 na příslušném originálním tiskopisu pro urychlení přípravy vyhotovení dokladů je možné podklady k případu předem zaslat faxem nebo elektronickou poštou
 • projednané doklady je možné si vyzvednout osobně nebo je po domluvě zasíláme doporučeně poštou, po dohodě je dopravíme vlastní kurýrní službou na místo určení
 • výpočet celního dluhu s předstihem umožníme klientovi přesným vypočítáním celního dluhu ještě před uskutečněním dovozu zásilky zboží, pokud nám budou v předstihu poskytnuty údaje o druhu zboží v zásilce, faktury o ceně zboží a údaje o ceně dopravy.

Jsme Vám k dispozici NONSTOP

Volejte +420 776 697 236

Celní deklarace Brno a INTRASTAT