Odkazy na Celní správu a INTRASTAT

V tomto přehledu naleznete nejdůležitější odkazy na Celní správu a INTRASTAT. Na níže uvedých adresách zjistíte všechny důležité informace a aktuální stavy.

INTRASTAT

Zde naleznete termíny odevzdání INTRASTATU a další důležité informace: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/intrastat_new

Celní sazebník – TARICová konzultace

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=cs&redirectionDate=20100627

Výpočet cla a podmínky vývozu – Taric CZ

http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx

Ověření čísla EORI

Zde je možné si ověřit ověřit zda vám platí tzv. č. EORI (registrační komunikační číslo každé firmy která obchoduje se zahraničím mimo EU, bez něj nelze v celé EU nikde komunikovat s celnicí): http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=cs&redirectionDate=20110615

Stav tranzitní nebo vývozní operace

Zjištění aktuálního stavu konkrétního dovozu nebo vývozu po zadání celního čísla tohoto případu pod názvem MRN: http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/stav-mrn.aspx