Celní deklarace a INTRASTAT

Nabízíme zastupování v celním řízení nejen pro dovoz a vývoz mimo EU a také vyhotovení a elektronické zasílání měsíčních výkazů INTRASTAT.

Celní deklarace a INTRASTAT Celní deklarace a INTRASTAT Celní deklarace a INTRASTAT

Nabídka zpracování celních deklarací a Intrastatu

  • nabízíme a provádíme nejen vyhotovení INTRASTATU, ale také jeho následnou evidenci, rychlé dohledávání při případné kontrole, sledování a kontrola limitů, analýzy a rozpisy faktur k jednotlivým položkám výkazu. Ukázky zpracování INTRASTATU ke stažení
  • kompletní zpracování celních dokladů pro dovoz, vývoz i tranzit, včetně tranzitu mezinárodního tj. JSD (Jednotný správní doklad), JSDd, DCH (Deklarace celní hodnoty), DCHd, CMR a ostatní nákladní listy, karnet TIR, karnet ATA, SCP (Souhrnné celní prohlášení)
  • vyhotovení a vyřízení osvědčení o původu zboží EUR1, ATR a jiné certifikáty
  • vedení agendy zjednodušených celních postupů
  • zastupování deklarantů v celním řízení u Celního úřadu Brno i pracoviště Brno – letiště
  • poradenská a konzultační činnost, tj. tarifování, licence, celní preference, osvobození od cla, informativní výpočet celního dluhu, původ zboží, dodací podmínky, dopravní náklady, odborné posouzení celní problematiky zahraniční obchodní činnosti klienta
  • zpracování žádostí o závazné informace o sazebním zařazení zboží
  • zpracování a vyřizování žádostí, odvolání, stížností, sporů deklarantů s celní správou, vyřizování s tím spojené právní agendy a zastupování v těchto řízeních před orgány celní správy
  • zastupování při projednávání celních přestupků a celních deliktů celních deklarantů na celním úřadě
  • kurýrní služba – dovoz i odvoz dokladů do i ze sídla firmy našeho klienta v Brně a okolí

Informace a podmínky k poskytovaným celním službám

  • vyhotovení dokladů, v případě velké pracnosti v termínu po dohodě s klientem
  • Požaduje-li klient uplatnění preferenční výhody na zboží, musí být průkazy o preferenčním původu zboží předloženy v originále, tj. prohlášení na faktuře s originálním podpisem, EUR-1 na příslušném originálním tiskopisu pro urychlení přípravy vyhotovení dokladů je možné podklady k případu předem zaslat faxem nebo elektronickou poštou
  • projednané doklady je možné si vyzvednout osobně nebo je po domluvě zasíláme doporučeně poštou, po dohodě je dopravíme vlastní kurýrní službou na místo určení
  • výpočet celního dluhu s předstihem umožníme klientovi přesným vypočítáním celního dluhu ještě před uskutečněním dovozu zásilky zboží, pokud nám budou v předstihu poskytnuty údaje o druhu zboží v zásilce, faktury o ceně zboží a údaje o ceně dopravy.